วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

                                                                                                                                                                             
  
                               
WWW.YESGROUP SUCCESS.COM

เรียบง่าย ชัดเจน มั่นคง คุณทำได้ สำเร็จร่วมกัน คิดต่าง งานต่าง ผลลัพธ์ ก็ แตกต่าง
Network advertise by Yes Group
ROTATION SYSTEM MATRIX PLAN
Yes Topup โบนัส การทำรายการ เติมเงินค่าโทร มือถือ รับ 8ชั้นลึก  เพิ่มเติม click
แผนรายได้ NETWORK ADVERTISEMember สมัครสมาชิกเข้าสู่แผน Go to Success MATRIX PLAN  รับรายได้สูงสุด 8- 10 ชั้นลึก
สิทธิที่จะได้รับ มีอายุ 12 เดือนรับรายได้ 8 ชั้นลึก ป้ายโฆษณาโปรโมทธุรกิจ บน เว็ปไซต์ ของกลุ่ม YESGROUP 1 เดือน โฆษณาในหมวดธุรกิจ 12 เดือนupdate website 2 ครั้ง ใน 2 เดือน 
สมาชิกลงทะเบียน ทุกโปรแกรม รับ เว็ปไซต์ฟรี รับสิทธิโฆษณา เว็ปไซต์ธุรกิจส่วนตัว  
package บริการเพิ่มเติม click
รายได้ตามแผนธุรกิจ
levle1.ผู้ลงทะเบียนสิทธิรับรายได้ และเข้าสู่โปรแกรม GO TO SUCCESS สิทธิรับผลประโยชน์ ชั้นลึก
levle2. เป็นผู้ที่ให้การแนะนำ ผู้ลงทะเบียนสิทธิรับรายได้  จำนวน 10 คน  มีรหัสสิทธิรับรายได้ส่วนตัวจำนวน 10 รหัส และ รหัส สมาชิก ในสิทธินั้น จะต้องมียอดคะแนนส่วนตัวสะสม 400 RP. ขึ้นไปสิทธิรับผลประโยชน์ 10 ชั้นลึก 
การขี้นตำแหน่ง levle2 โดยให้การแนะนำ ผู้ลงทะเบียนสิทธิรับรายได้  จำนวน 10 คน  มีรหัสสิทธิรับรายได้ส่วนตัวจำนวน 10 รหัส ไม่สามารถนำ การลงทะเบียน ใน โปรแกรม New generation มานับเพื่อขึ้นตำแหน่ง levle2 (150 บาท)

ผลตอบแทน คิดจาก เปอร์เซ็นต์ จากยอด RP อัตรา ดังนี้
levle1
ชั้นที่ 1 = 9 เปอร์เซ็นต์
ชั้นที่ 2 = 8 เปอร์เซ็นต์
ชั้นที่ 3 = 7 เปอร์เซ็นต์
ชั้นที่ 4 = 6 เปอร์เซ็นต์

ชั้นที่ 5 = 6 เปอร์เซ็นต์  
ชั้นที่ 6 = 6 เปอร์เซ็นต์
ชั้นที่ 7 = 4 เปอร์เซ็นต์
ชั้นที่ 8 = 2 เปอร์เซ็นต์

levle2
ชั้นที่ 9 = 1  เปอร์เซ็นต์
ชั้นที่10 = 0.50  เปอร์เซ็นต์

ตัดยอดธุรกิจ แบบ Real time โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกทุกว้นที่ 10,20,30 ของทุกเดือน โดย สมาชิกที่ต้องการถอนเงิน จาก Ewallet ต้องแจ้งการถอนเงิน Ewallet ก่อนถึงกำหนดวันโอนอย่างน้อย 2 วัน
หมดอายุไม่หมดสมาชิกภาพ แต่ไม่สามารถรับผลประโยชน์ จนกว่าจะ ต่ออายุเพื่อสิทธิรับรายได้จำนวนเงิน 280 บาท 100 RP.
ต่ออายุสิทธิรับรายได้ MEMBER   280 B.100 RP
ต่ออายุสิทธิรับรายได้ DIAMOND  เป็นผู้รับรายได้รวม 100,000 บาท ขึ้นไปในรอบ12เดือนที่ผ่านมา
 650 B.400 RP
ต่ออายุสิทธิรับรายได้ CROWN   เป็นผู้รับรายได้รวม 200,000 บาท ขึ้นไปในรอบ12เดือนที่ผ่านมา1,000 B.700 RP

YESGROUP SERVICE PLAN                                                  FREEDOM